1980 – Vznik – výstavba dielne a lakovne automobilov
2004 – Oblastné zastúpenie predaja autolakov Lechler
  – Zastúpenie striekacej techniky DeVilbiss
2010 – Presun do nových priestorov
2012 – 1.distributor zn. Lechler pre SR
  – 1.distributor striekacej techniky DeVilbiss
2014 – Importér značky Lechler pre SR
  – Importér značky Anest Iwata
2015 – Importér značky Roberlo